neseda

Čo vám ponúka vaše pracovné prostredie?

Vyplňte nasledujúci dotazník, ktorý preverí nielen vaše prostredie, ale aj vaše každodenné kľúčové návyky a postoje.

Obsahuje 25 otázok a vyplnenie vám zaberie okolo 10 minút. Na konci získate výsledok a mieru rizika, ktoré pre vás predstavuje aktuálne smerovanie. Okrem toho vám odporučíme edukatívny materiál, vďaka ktorému môžete zlepšiť aj pracovné prostredie aj svoje zdravie.

Návrat k predošlej otázke
 1. Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?
 2. Koľko hodín z pracovného času trávite sedením?
 3. Sedíte po celý pracovný čas v sede bez striedania iných polôh?
 4. Môžete v práci chodiť bosí?
 5. Akým spôsobom sa dopravujete do práce
 6. Využívate prestávky v práci, aby ste sa trochu rozhýbali v rámci no-extra-time?
 7. Využívate v práci schody namiesto výťahov?
 8. Prejdete denne dosť krokov do práce, mimo práce, alebo priamo v práci?
 9. Máte k dispozícii stoličku, na ktorej viete meniť polohy (sed, turecký sed, kľačanie, státie, iné)?
 10. Máte k dispozícii výškovo nastaviteľný stôl?
 11. Máte na pracovisku k dispozícii iné pomôcky na hýbanie sa (hrazdu, závesné kruhy, rebrinu a iné pomôcky)?
 12. Koľko krát za deň si myslíte, že by ste mali jesť (váš priemer)?
 13. Aplikujete v priebehu týždňa nejaké formy hladovania?
 14. Ako často konzumujete teplé jedlo pripravené doma?
 15. Koľko vody denne pijete (čistá voda alebo neochutený čaj)? Pohár = 2dcl
 16. Ako hodnotíte svoje stravovacie návyky (nie len v práci)?
 17. Aký máte vzťah k sladeným, sýteným, energetickým nápojom?
 18. Aký máte vzťah k alkoholu?
 19. Máte vnútorný pocit závislosti na nejakých maškrtách*?
 20. Aký máte vzťah ku káve?
 21. Ako hodnotíte celkovú spokojnosť so svojim fyzickým i duševným zdravým?
 22. Ako zvládate stres?
 23. Ako by ste popísali svoj spánok?
 24. Ako ste na tom s telesnou hmotnosťou?
 25. Ako hodnotíte svoju disciplínu a pevnú vôľu?
 26. Ako máte pod kontrolou svoje psychické zdravie?
1
26